ODRŽANA TERENSKA VJEŽBA „NOVIGRAD 2021“

0
900

U nedjelju, 24. listopada 2021. godine u Novigradu na Dobri održana je terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Netretić.

Tema vježbe, a koja se održala pod nazivom „Novigrad 2021“, bila je postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Netretić na zadatku zahtjevnog gašenja požara objekta.

Opći ciljevi vježbe bili su uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Netretić kako bi spremnije mogli odgovoriti na potencijalno moguće ugroze, njihovog koordiniranog djelovanja u terenskim uvjetima, sagledavanje postojećeg stanja opreme i vozila u cilju otkrivanja mogućih nedostataka, te podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima koje se provode u sustavu civilne zaštite.

Svi sudionici vježbe, njih 56, prilikom izvođenja vježbe potvrdili su svoja znanja i vještine koja su im potrebna prilikom gašenja požara te da su spremni za intervencije i spašavanje života i imovine u slučaju požara.