Natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022.

0
499

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022. objavljen je na internet stranici Karlovačke županije, na poveznici:

https://kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-akademsku-godinu-2021-2022

Natječaj je objavljen 22. listopada 2021. godine, a krajnji rok za prijavu je 5. studenoga 2021. godine.

Prijave su isključivo u elektronskom obliku. Sva dokumentacija kao i poveznica za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenoj poveznici.