OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INTERAKTIVNE EDUKATIVNE RADIONICE U OSNOVNOJ ŠKOLI NETRETIĆ Razmisli, odvoji, nešto korisno stvori!

0
277

NAZIV PROJEKTA:  Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Netretić- KK.06.3.1.16.0030

Ukupna vrijednost projekta: 264.625,00 kn

Iznos EU potpore: 224.931,25 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

U sklopu projekta Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Netretić – KK.06.3.1.16.0030, održat će se dvije interaktivne edukativne radionice namijenjene djeci nižeg i višeg osnovnoškolskog uzrasta.

Radionice će se održati dana 30.09.2021. g. u prostorijama Osnovne škole Netretić za učenike nižih razreda s početkom u 10,40 sati  te u prostorijama Područne škole Jarče Polje za učenike viših razreda s početkom u 12,20 sati.

Cilj je radionice doprinos ostvarenju jednog od rezultata projekta koji glasi:

  • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Netretić o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Radionice će, u suradnji s ravnateljem škole, nastavnicima i učenicima,  realizirati tvrtka Vedecoteam d.o.o. iz Rijeke.

 

Organizacija radionice je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Netretić