Završen još jedan projekt modernizacije nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić

0
68

Općina Netretić je 12. siječnja 2021. godine podnijela Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU zahtjev za financiranje projekta “Modernizacija nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić “

Projekt “Modernizacije nerazvrstanih prometnica na području Općine Netretić” obuhvaćao je modernizaciju sljedećih prometnica:

1.Cesta u zaselku Planina–Lonjgari NC KU – 01

2.Cesta prema Sinčić Nikoli NC PR – 17

3.Cesta u zaselku Ivšići NC DU-04- dio

4.Cesta u naselju Frketić Selo NC DU-06-dio

5.Cesta od zaselka Donja Skupica do mosta u naselju Novigrad na Dobri NC SK-04-dio

 

Postojeće stanje prometnica:Predmetne nerazvrstane prometnice su bile u lošem stanju, asfalt na istima je bio znatno oštećen i deniveliran čime je bila narušena sigurnost sudionika u prometu i komunalni standard.

Cilj i ostvareni rezultati projekta:

– dostupnost kvalitetne komunalne infrastrukture;

– veća kvaliteta življenja lokalnog stanovništva;

– poboljšanje sigurnosti sudionika u prometu;

– modernizacija cesta u ukupnoj dužini od cca1441 m

Ukupna vrijednost projekta:649.022,88 kuna

Udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: 200.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 14.04.2021. – 01.09.2021.