Natječaji/Javni pozivi

2023.


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE 

Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Netretić upisane  u z.k.ul.br.480, k.o. 307777 Mračin i to:

1. kčbr. 1288/8 Mračin pov. 131 m2

DVORIŠTE pov. 131 m2

Javni natječaj za prodaju zemljišta k.o._Mračin


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2023. GODINU


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2023. GODINI

Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2023. godini možete preuzeti OVDJE.


Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 27. veljače  2023. godine Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2023. čiji tekst možete preuzeti OVDJE.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2023. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Prijava za dodjelu potpore – Prilog I

Izjava o nekažnjavanju – Prilog II 

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr


2022.


JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade „Zavičajni dom“, u Srednjem Prilišću, Srednje Prilišće bb, ukupne površine 151,44 m2.

Namjena poslovnog prostora: trgovina na malo mješovitom robom i ugostiteljstvo.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u ZD Prilišće

Odluka o objavi javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u ZD PRILIŠĆE


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2022. GODINU


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2022. GODINI

Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2022. godini možete preuzeti OVDJE.


Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 26. veljače  2022. godine Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2022. čiji tekst možete preuzeti OVDJE.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2022. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Obrazac za dodjelu potpora – Prilog I

Izjava o nekažnjavanju – Prilog II

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr


2021.


JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA VZO NETRETIĆ


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2021. GODINU


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2021. GODINI

Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe-projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2021. godini možete preuzeti OVDJE.


Odluku načelnika o dodatnom produljenju roka za podnošenje prijava na javni natječaj možete preuzeti OVDJE.


Odluku načelnika o produljenju roka za podnošenje prijava na javni natječaj možete preuzeti OVDJE.


Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 26. veljače 2021. godine Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2021. čiji tekst možete preuzeti OVDJE.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2021. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Prijava za dodjelu potpore – Prilog I 

Izjava o nekažnjavanju – Prilog II

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr


OBAVIJEST O DODJELI POMOĆI STUDENTIMA

Za ostvarivanje prava na pomoć za akademsku godinu 2020./2021. student je dužan podnijeti pisani zahtjev najkasnije do 31. siječnja 2021. godine.


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge u 2021. godini


2020.


Odluka o utvrđivanju interesa za kupnju nekretnine u javnom interesu Općine Netretić 

JAVNI POZIV za kupnju nekretnine u javnom interesu Općine Netretić


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2020. GODINU


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2020. GODINI

Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 26. veljače  2020. godine Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2020. čiji tekst možete preuzeti OVDJE

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2020. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Prijava za dodjelu potpore – Prilog I 

Izjava o nekažnjavanju – Prilog II 

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr

Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe-projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2020. godini


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2020. GODINI

Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, definira se tijekom 2020. godine provođenje javnih natječaja za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga od interesa za Općinu Netretić.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge u 2020. godini


2019.


OBAVIJEST O DODJELI POMOĆI STUDENTIMA

Za ostvarivanje prava na pomoć za akademsku godinu 2019./2020. student je dužan podnijeti pisani zahtjev najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.

Obavijest o dodjeli pomoći studentima

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć studentima

 


JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet zakupa je poslovni prostor veterinarske ambulante, u naselju Netretić, Netretić 30 A, ukupne površine 69,70 m2.
Namjena poslovnog prostora: veterinarska djelatnost.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u VETRINARSKOJ AMBULANTI

Odluka o odabiru najpovolnije ponude za zakup poslovnog prostora u objektu veterinarska ambulanta Netretić

 


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2019. GODINU

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Netretić za 2019. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivedi za 2019. godinu

 


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2019. GODINI

Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 27. veljače  2019. godine Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2019. čiji tekst možete preuzeti OVDJE .

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2019. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Prijava za dodjelu potpore – Prilog I

Izjava o nekažnjavanju – Prilog II

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr

Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe udruga od interesa za Općinu Netretić u 2019. godini


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge u 2019. godini


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine


2018.


Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Društvenom domu Mračin

Poziv mjesnim odborima za dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Netretić za 2019. godinu


JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta u dijelu koji se odnosi na opskrbu električnom energijom javne rasvjete na području Općine Netretić


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE NETRETIĆ ZA 2018. GODINU


 

  • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2018. GODINI

Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 28. veljače  2018. godine Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2018. čiji tekst možete preuzeti OVDJE

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2018. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

Prijava za dodjelu potpore – Prilog I

Izjava o nekažnjavanju – Prilog II

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2018. GODINI

Općinski načelnik Općine Netretić raspisao je dana 28. veljače  2018. godine Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2018. čiji tekst možete preuzeti OVDJE

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga  koje su od interesa za Općinu Netretić i koje će se financirati iz Proračuna Općine Netretić u 2018. godini.

Sve potrebne informacije vezane uz Javni Natječaj nalaze se u Uputama za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE.

Natječajna dokumentacija se sastoji od sljedećih obrazaca:

  • Prijava za dodjelu potpore – Prilog I
  • Izjava o nekažnjavanju – Prilog II
  • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Prilog III

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte Općine Netretić opcina.netretic@ka.htnet.hr

 


2017.


06.10.2017. Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Netretić


 


Javni poziv mjesnim odborima za uvrštenje prijedloga u Proračun Općine Netretić za 2018. godinu.

 

21.04.2017.


Odluku o dodjeli sredstava udrugama 2017. pogledajte Ovdje

 

14.04.2017.


Na temelju članka 5.Programa potpore poljoprivredi na području Općine Netretić za 2017. godinu (Gglasnik Općine Netretić broj 7/16), Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, Klasa:404-01/16-01/04, Urbroj:525-07/0212-16-2 od 25. siječnja 2016. godine, te članka 42.Statuta Općine Netretić (Glasnik Općine Netretić broj 03/13), Načelnik Općine Netretić raspisuje

J A V N I  P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za 2017. godinu

Cijeli poziv pročitajte ovdje.

 

28.02.2017.


– JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA  OD INTERESA ZA OPĆINU NETRETIĆ U 2017. GODINI


2016.


21.4.2016. ČETVRTAK


Na temelju članka 5.Programa potpore poljoprivredi na području Općine Netretić za 2016. godinu (Gglasnik Općine Netretić broj /15), Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, Klasa:404-01/16-01/04, Urbroj: 525-07/0212-16-2 od 25. siječnja 2016. godine, te članka 42. Statuta Općine Netretić („Glasnik Općine Netretić“ broj 03/13), Načelnik Općine Netretić raspisuje za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Netretić za J A V N I P O Z I V 2016. godinu

Cijeli javni poziv pročitajte ovdje

Potrebnu dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:


12.02.2016. PETAK


Javni natječaj za dodjelu potpore udrugama  građana koje djeluju na području Općine Netretić:


09.02.2016. UTORAK 2015.


13.01.2015. SRIJEDA


24.09.2015. ČETVRTAK

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 9. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Netretić (Glasnik Općine Netretić broj 06/10,01/11,07/12,07/14i6/15,) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić.

Javni natječaj preuzmite OVDJE


2014.


03.10.2014. PETAK


22.07.2014. UTORAK

Na temelju članka 35.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN” br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 146/08, 38/09,153/09 i 143712), članaka 4.Odluke o prodaji osobnog automobila Opel Astra Općinski načelnik objavljuje  N A T J E Č A J za prodaju osobnog automobila Opel Astra


2013.


28.11.2013. ČETVRTAK

Na temelju odredbe članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 3. Odluke o čišćenju snijega na javnim površinama na području Općine Netretić za zimsku sezonu 2013/14. godina (“Glasnik Općine Netretić” broj 10/13) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za čišćenje snijega na javnim površinama na području Općine Netretić

CIJELI DOKUMENT JAVNOG NATJEČAJA:
–> Javni natječaj za čiščenje snijega na javnim površinama(pdf download)

_________________________________________________________________________________________

02.09.2013. PONEDJELJAK

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) Općinski načelnik Općine Netretić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Netretić

CIJELI DOKUMENT JAVNOG NATJEČAJA: –>Javni_natjecaj_za_odrzavanje_nerazvrstanih_cesta_na_podrucju_Opcine_Netretic(pdf download)